Budynek mieszkalny wielorodzinny, Iława

Zespół zabudowy mieszkaniowej Plac Gdański w Iławie 

data projektu: 2007