Projekt hali magazynowo-montażowej dla „MM International” w Iławie

data projektu: 1998